Dřevěné podlahy na podlahové vytápění a jejich povrchová úprava

Výběr dřevěné podlahy

Dřevěné podlahy dodáváme jak v přírodním provedení, které je určeno pro dodatečnou lakovou či olejovou úpravu, tak i továrně lakovaném či olejovaném provedení. Rozhodnete-li se pro dřevěné masivní podlahy, vnesete do vašeho domova hřejivou a útulnou atmosféru. Většina tropických dřevin se vyznačuje exkluzivním a nezaměnitelným vzhledem, vysokou odolností, tvrdostí a dlouhou životností.
Masivní podlahy, parkety a podlahové palubky patří mezi nejluxusnější a nejtrvanlivější podlahové krytiny světa. Dřevěné podlahy dodáváme v širokém sortimentu tropických i tradičních dřevin. Tyto produkty nabízíme v provedení s perem a drážkou, nejčastěji bez povrchové úpravy v přírodním nelakovaném provedení pro dodatečnou povrchovou úpravu lakováním či olejováním dle přání zákazníka. Palubky jsou určeny pro celoplošné lepení k podkladu. Dále v sortimentu masivních podlah dodáváme průmyslové mozaiky.

Kvalita

Dodáváme pouze kvalitní dřevařské produkty splňující Evropské normy. Masivní dřevěné podlahy jsou dodávány v přírodním nelakovaném provedení jako polotovary s nutností jejich instalace odbornou firmou, sesazení, kytování , zbroušení povrchu a povrchové úpravy. Dále dodáváme dřevěné podlahy s továrně lakovaným či olejovaným povrchem. Při dodávce dřevěných masivních podlah s tovární povrchovou úpravou má tento produkt mikrofází po obvodu hran u které může docházet k drobným nepřesnostem ve velikosti fáze. Tyto drobné odchylky velikosti fáze nejsou klasifikovány jako vada. Jestliže by se v dodávce vyskytl vadný kus neodpovídajícím platným normám nikdy jej neinstalujte a kontaktujte prodejce.

Barevné odlišnosti dřeva

Dřevo je zcela nenapodobitelný přírodní materiál, kde každý kus je zcela jedinečný jak v barvě, kresbě a struktuře. Barevné přírodní odlišnosti i výrazné, mezi jednotlivými kusy dřevěné podlahy a jsou zcela přirozené a charakteristické zejména pro tropické dřeviny a nemají vliv na jakostní třídu dřeva. Každý kus je originál pocházející z rostlých kmenů a není tedy nikdy možné dosáhnout jednotnosti v barvě dřeva nebo v struktuře. Každý kdo dokáže ohodnotit právě tuto krásu a neopakovatelnost , skutečně porozumí jedinečnosti tohoto přírodního materiálu. Hledáte-li pouze barevně a strukturálně jednotný materiál, dřevo si raději nepořizujte. Ze stejných důvodů nemůže být dodané dřevo shodné s referenčními vzorky nebo vzorníky vystavenými na vzorkovnách, každý kus je zkrátka jedinečný originální kus.

Povrchová úprava - užívání a ošetřování

Ošetření povrchu parket či dřevěné podlahy lakem či olejem chrání dřevo před opotřebením pomocí ochranné vrstvy. Dřevěné podlahy jsou tedy chráněny před nečistotou a to umožňuje jejich snadnou údržbu. Tato vrstva, ale podle stupně namáhání a provozu po čase podléhá určitému opotřebení. Špína a zrnka prachu zpod podpatků či ostré předměty způsobují oděr povrchu nátěru. Povrch dřevěné podlahy poté přestane být chráněn a po krátké době vzniká v místech oděrů tmavé zabarvení dřeva. Je nutné si ale uvědomit, že ani použití těch nejodolnějších typů olejů a laků , nezabrání poškrábání povrchu, nezamezíte-li nánosu písku, drobných kamínků nebo působení ostrých předmětů, které jsou pro dřevěné podlahy a jejich povrchovou úpravu nejčastější příčinou poškození povrchu. Vždyť poškrábáno může být i sklo či kámen. Doporučujeme instalaci čistících zón či instalaci jiných krytin, například dlažeb do míst či vstupních prostor, kde nemůžete zamezit nánosu písku, kamínků, či jiných nečistot schopných mechanicky poškodit lakový či olejový povrch dřevěné podlahy. Nábytek a jiné těžké předměty domácího zařízení opatřete filcovými podložkami a vyvarujte se posouvání nábytku. Lehké stopy a špína se odstraní mírně navlhčeným a dobře vyždímaným hadrem. Nikdy nepoužívejte velké množství vody k čištění dřevěných podlah. V žádném případě nepoužívejte drátěnku, která by poškodila lak. Do dřevěné podlahy by mohla vnikat vlhkost, špína a jiné nečistoty.

Použít lak nebo olej pro dřevěné podlahy?

Častým dotazem je zdali je vhodnější použití laků nebo olejové úpravy pro vaší dřevěné podlahy.

  • Laky

V případě aplikace laků je povrch dřeva uzavřen pod několika vrstvami laku a dřevo je tak chráněno před nečistovou a vnějšími vlivy. Takto upravený povrch dřevěné podlahy obvykle nevyžaduje přelakování po mnoho let, až do doby, kdy je tento povrch poničen a je nutné další zbroušení a přelakování. V případě poškození například škrábanců nebo vrypů je však velmi obtížné provést lokální opravu poškozeného místa, aniž by nebyla tato oprava patrná.

  • Tvrdé voskové oleje - nejlepší volba

Tvrdé voskové oleje jsou nejlepší volbou. Zejména u velmi namáhaných prostor je na dřevěné podlahy vhodnější použití nátěry na bázi přírodních olejů a vosků u kterých dochází k napuštění dřeva a složka vosků uzavírá a chrání makro póry dřeva před nečistotami. Tyto nátěry je možné velmi snadno lokálně opravovat bez markantně viditelných napojení. V naší nabídce doporučujeme použití tvrdé voskové oleje německého Saicos a Osmo.

  • Oleje

V případě použití olejů bez přísad vosků má povrch dřeva velmi přírodní vzhled, avšak dřevo není chráněno tak jak je tomu při použití laků, nebo tvrdých voskových olejů, má takzvaně otevřené póry a dřevěné podlahy tak mnohem snáze podléhají znečištění a absorpci nečistot přímo do dřeva. Olejovaný povrch dřevěné podlahy tak po zanesení nečistotami vyžaduje přebroušení a čištění a znovu napuštění olejové vrstvy, které se obvykle provádí dle potřeby a míry znečištění cca 1 - 2x ročně. Toto napouštění se provádí strojově a je nutné kompletně vyklizení místností pro zbroušení a odstranění původního oleje. Tento uvedený proces je nutný svěřit specializované firmě a není ho obvykle možné provádět bez zkušeností a bez patřičného strojového vybavení. Výhoda ošetřování parket olejem je pak ta, že je případné poškození povrchu dřevěné podlahy velmi snadno lokálně opravitelné bez téměř viditelného napojení nového a starého nátěru. Zmiňujeme slůvko téměř, jelikož původní napojení nového nátěru viditelné je, nicméně ne v takové míře jak je tomu u laků.

Příčiny sesychání parket nebo bobtnání parket

Dřevo je přírodní materiál, který reaguje na vlivy, které jej obklopují, zejména pak na vlhkost vzduchu a teplotu. Sesychání či bobtnání dřeva není vadou dřeva, ale pouze důsledkem působení okolních vlivů, které na dřevo působí a se kterými se musí vypořádat. Masivní dřevěné podlahy jsou pečlivě sušeny a dodávány s obsahem vlhkosti dřeva 7 až 11 %. Takto vysušené dřevo je připraveno k instalaci v interiérech s teplotami od 20 - 24°C s relativní vlhkostí vzduchu 50 až 60 % bez výrazných výkyvů. Po celou dobu své životnosti však dřevo reaguje na klimatické změny prostření, ve kterém se nachází a mění svůj objem, takzvaně bobtná či sesychá a přizpůsobuje se.

Příklad práce s tabulkou: Je-li teplota v místnosti 25 °C a relativní vlhkost vzduchu 46 % , vlhkost dřeva bude 8 %.

Při nízké relativní vlhkosti vzduchu i pečlivě vysušené dřevo dále vysychá a sesychá zejména v tangenciálním směru růstu vláken, nejčastěji tedy v šíři parkety a při vyšších vlhkostech vzduchu dřevo tyto vlhkosti absorbuje a rozpíná se. V extrémních podmínkách, při kterých vlhkost vzduchu klesá pod hranici 30% nebo naopak stoupá nad 70 %, může vážně poškodit všechny lepené spoje mezi parketami dřevěné podlahy, způsobit seschnutí nebo zvlnění podlah. Ve skutečnosti není tento proces pohybu dřeva náhlý a lakovaný povrch dřevěné podlahy zpomalí vysychání nebo nabobtnání parket. Testy ukázaly, že se dřevo vyrovnává se změnami vlhkosti vzduchu či podkladu v průběhu 20–30 dnů. Ideální variantou jsou prostory celoročně bez výrazných výkyvů relativních vlhkostí ( RH ), kde nedochází téměř k žádným objemovým změnám dřeva. Náchylnost k bobtnání či k sesychání dřevěné podlahy je úměrná na šíři parket. Jelikož je úroveň sesychání či bobtnání největší v tangenciálním směru vláken, dochází k pohybu parket nejčastěji v jejich šíři. Zjednodušeně řečeno, čím širší parketa tím vyšší riziko její deformace či sesychání. Toto riziko je ovšem dále závislé na objemové stálosti jednotlivých dřevin. Není tak zcela úplně důležitá tvrdost dřeviny, ale její tvarová stálost, která je mnohem důležitější. V praxi to pak znamená, že použijeme-li dvě různé dřeviny v podmínkách s velmi výraznými změnami ve vzdušných vlhkostech, u stabilních dřevin bude docházet k velmi malým deformacím, zatímco u velmi nestabilních dřevin dojde k deformacím značným. Na druhou stranu je ovšem nutno podotknout, že při dodržení předepsaných hodnot vlhkosti prostředí nedochází k sesychání či bobtnání ani u velmi nestabilních dřevin. Dřevo je jedinečný přírodní vysoce trvanlivý materiál a tak by měl uživatel tolerovat možnost případných spár či bobtnání, a to platí nejen pro masivní podlahy, ale i pro nábytek a další výrobky z masivního dřeva. Výrobce ani dodavatel nenese žádnou zodpovědnost za procesy deformace parket v průběhu užívání. Informujte se o vhodnosti určitých druhů dřeva - parket pro váš interiér a doporučujeme používání vlhkoměru a dodržování vlhkosti v rozmezí 50-60 % bez výrazných výkyvů a teplot mezi 20 - 24 °C.

Vlhkosti podkladů

Další důležitým faktorem kromě vzdušné vlhkosti je vlhkost podkladních betonů. Před samotnou instalací dřevěné podlahy doporučuje ČSN vlhkosti podkladních betonů do 2,5 %. Praxe však dokazuje, že optimální vlhkosti podkladních betonů jsou cca 2 % a méně.

Aklimatizace parket před pokládkou

Častým dotazem zákazníků je, zdali mají být dřevěné podlahy dodány na místo instalace cca 14 dní před pokládkou. Podmínky v interiéru pro aklimatizaci či skladování parket musí odpovídat doporučením uvedených v předchozím odstavci. Nikdy nenavážejte dřevo, jsou-li vlhkostní a teplotní podmínky v interiéru pro dřevo nevyhovující, například při vlhkých podkladních betonech a omítkách, dalších stavebních činnostech , renovacích, malování či jiných mokrých procesech. U dřeva by došlo k deformacím a jeho následnému znehodnocení dřevěné podlahy.

Je-li relativní vlhkost vzduchu v rozmezí 50-60 %, odpovídá to vlhkostem dřeva 8-10 % a tudíž zde již nedojde k žádnému vyrovnávání vlhkostí dřeva ani k jeho "pohybu" a tak můžeme instalovat parkety ihned po dodání. V případě, že jsou hodnoty RV nižší než 50% nebo naopak vyšší než 60%, bude ze strany dřeva docházet k vyrovnání vlhkostí, tím k objemovým změnám parket nejčastěji v jejich šíři. Prvních 80 % změn vlhkosti dřevo vyrovnává v průběhu 12 - 20 dnů, zbývajících 20 % do 30 dnů.

Podlahové topení

Dalším častým dotazem je, zdali dřevěné masivní podlahy mohou být položeny na systémy podlahového topení. Pro dřevěné podlahy se nedoporučují systémy elektrického podlahového topení. Profesionálně instalované teplovodní podlahové topení může být použito, nicméně uživatel bude po celou dobu muset dodržovat speciální doporučení a pokyny pro provoz v kombinaci s dřevěnými podlahovinami. Dřevo je izolant, tudíž je nutné použít pouze takovou sílu dřeva, aby prostupnost tepla byla dostatečně efektivní pro provoz topení. Každá dřevina dle tvrdosti a hustoty nabízí jiný tepelný odpor. Měkké dřeviny více izolují, zatímco tvrdé dřevo mnohem lépe přenáší teplo. Některé dřeviny na podlahové topení nejsou vhodné vůbec. Jedná se o dřeviny s vysokým indexem sesychavosti, například Buk, Ipe, Jatoba, Tauari a další. O těchto dřevinách se informujte u svého dodavatele podlah.
Nejstabilnější dřeviny s velmi nízkým indexem tangenciálních sesychavosti jsou Merbau, Doussie, Iroko, Teak. Spáry mezi jednotlivými vlysy dřevěné podlahy se však za použití podlahového topení mohou objevit i u těchto vysoce stabilních dřevin, jelikož dřevo je vystaveno opravdu náročným podmínkám.
Tepelná odolnost je vyjádřena ve stupních Kelvina. Propočet se prování přenosem tepelné energie ve wattech skrze 1mm silnou a 1 m2 velkou desku, zatímco rozdíl mezi teplotami na jednotlivých stranách vyjadřují stupně Kelvina. Pro zajištění efektivity podlahového topení nesmí být použita krytina s tepelným odporem nad 0,18 m2 K/W.

Tabulka: Uvedené hodnoty jsou uvedeny pro dub a mění se dle druhu použité dřeviny. Přesný výpočet hodnot tepelných prostupností žádejte u vašeho projektanta podlahového topení.

Instalace podlah na systémy teplovodního podlahového topení

Betonové, či anhydritové podlahy musí být připraveny odborně dle patřičných norem. Betonové podlahy musí vyhovovat vlhkostním normám minimálně 21 dní před pokládkou dřevěných podlah.
Zhruba 14 dní před instalací dřevěných podlah, je nově instalované podlahové topení spuštěno na poloviční výkon a zajištěno dobré větrání místnosti.
Podlahové topení vypněte jeden či dva dny před pokládkou dřevěných podlah. Teplota ke kladení dřevěných podlah je 18-22 °C. Pro kontrolu vlhkosti pokladních betonů použijte profesionální vlhkoměr. Nikdy neinstalujte dřevěné podlahy v případě, že by vlhkostní hodnoty byly nevyhovující. Relativní vlhkost v místnosti by měla být v rozmezí 45-55%.
Instalace dřevěných podlah musí probíhat odborně dle norem. Vlhkosti dřevěných podlahy musí být v rozmezí 7-11%.
Po instalaci dřevěných podlah zapněte a zvyšujte teplotu podlahového topení postupně o 5 °C každé 3 až 4 dny, tím se vyhnete zničení podlah. Stejný postup použijte při vypínání podlahového topení a vždy při zahájení a ukončení provozu podlahového topení.
Důležité. Nikdy nepřekračujte teplotu podlahového topení na povrchu 26 °C. Relativní vlhkosti vzduchu dodržujte v rozmezí 50-60 %
Výkyvy vlhkostí a teplot ve většině případů způsobuje u dřevěných podlah nepatrné nebo malé spáry mezi jednotlivými kusy podlahy, zejména během topné sezóny. U dřevěných podlah jsou tyto spáry způsobené pohyby dřeva reagující na klimatické změny zcela přirozené a musí být akceptovány, jelikož se jim dá předcházet jen velmi obtížně.
Výše uvedené informace zahrnují základní principy chování dřeva a nejčastější dotazy klientů. Vždy dodržujte místní stavební normy a předpisy.

 


Fakturační adresa, vzorkovna

Jeseniova 79
130 00 Praha 3 Žižkov

IČO: 24280178
DIČ: CZ24280178

Otevírací doba
Po - Pá: dohodou

Kontaktní osoba

Pavel Horáček - zaměření, realizace

Lenka Horáčková - Obchod, vzorkovna

  • +420 732 508 076
  • +420 724 124 236

© 2023, Hornat podlahy s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Výměna odkazů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑